2021లో బ్యాంక్‌ సెలవుల లిస్ట్ ఇదే

రాబోయే కొత్త సంవత్సరం (2021)లో బ్యాంకులకు దాదాపు నలభైకి పైగా సెలవు దినాలుగా నమోదు కానున్నాయి.  ఈ మేరకు రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ అఫ్ ఇండియా సెలవు జాబితాను విడుదల చేసింది. ఆ జాబితా యధాతథంగా..…